«دنیای اقتصاد» تلاش ترکیه را برای تعامل برد-برد گردشگری با ایران بررسی می‌کند

گروه گردشگری، شیما رئیسی: گسترش ناامنی در ترکیه، دامن گردشگری این کشور را نیز گرفته و همین امر معادله روابط گردشگری ایران و ترکیه را متاثر و از حالت یکسویه به نفع ترکیه، خارج کرده است. تا آنجا که دیدارها و گفت‌وگوهای زیادی در زمینه مراودات گردشگری دوسویه میان دو کشور صورت گرفته است.

منبع : تبریز سر ایران است. |برگ برنده گردشگری ایران در زمین ترکیه
برچسب ها : گردشگری ,ترکیه ,گردشگری ایران