چند ماه است که از توافق کشورهای 1+5 و ایران می‌گذرد. در این مدت پای بسیاری از هیات‌های اروپایی به ایران باز شده است و مقامات ایرانی نیز از چند کشور اروپایی دیدن کرده‌اند. همه چیز گویای آغازی نو و آمادگی برای یک دوره جدید تجاری – اقتصادی است اما به دلایلی هنوز این امر تحقق نیافته است. در میان کشورهای اروپایی، ایتالیا، سوئیس و آلمان همیشه بیشترین مراودات تجاری را با ایران داشته‌اند، اما تحریم‌ها تا حدودی در این زمینه مساله‌ساز بود.

منبع : تبریز سر ایران است. |روابط تجاری ایران و آلمان
برچسب ها : تجاری