کرج- ایرنا- اگر چه این روزها و ماه ها سفرهای پرتعداد هیات های خارجی به کشورمان نشانه اثربخشی تلاش های دیپلماسی است اما با اطمینان بخشی، امنیت و تضمین سرمایه ها می توان غایتی خوب برای شکوفایی اقتصادی ایران اسلامی رقم زد.

 

به گزارش ایرنا، این سفرهای اقتصادی که بدون شک دستاوردهای فراوانی در بخش اقتصادی برای کشورمان خواهد داشت، باید در ابعاد مختلف از جمله ایجاد امنیت اقتصادی کانون توجه مسئولان و مردم قرار گیرد. 

منبع : تبریز سر ایران است. |امنیت مولفه اصلی برای توسعه و جذب سرمایه ها
برچسب ها : اقتصادی ,امنیت