برجام تنها محدود به قدرت های صنعتی جهان « ۱+۵» نمی شود و کشورهای دیگری علاوه بر این قدرت ها وجود دارند که با آنها می توان مراودات خود را توسعه ببخشیم. ایران به دنبال توسعه روابط با همه کشورهای جهان است و اکنون فراغتی نیز پس از حل و فصل مساله هسته ای، به نظر زمان مناسبی برای برقراری و تقویت روابط دو جانبه ایران با جهان است.

 
اهمیت سفرهای دوره ای ظریف به اروپا

 

اهمیت مساله سفر دوره‌ای اروپا در روابط خارجی ایران می‌تواند از این منظر باشد که به طور خاص وزیر امورخارجه و به ویژه رئیس جهمور تمرکز شان را در صدر مذاکرات هسته‌

منبع : تبریز سر ایران است. |اهمیت سفرهای دوره ای ظریف به اروپا
برچسب ها : روابط ,جهان